top of page

Afspraak - Tarieven

baby-821627_960_720.jpg
little-girl-2516582_960_720.jpg

Wanneer u denkt dat uw kind baat kan hebben bij begeleiding, klikt u door op:

  • de knop 'vragenlijst INPP' om een vragenlijst in te vullen met het oog op reflexintegratie.

  • op de knop 'vragenlijst' om een algemene vragenlijst in te vullen en zo een totaalbeeld op te maken.

Vul de  vragenlijst zo grondig en juist mogelijk in. Neem hiervoor uw tijd.

 

U kan de vragenlijst per mail terugsturen naar:  equimotus18@gmail.com

A.d.h.v. de vragenlijst en eventuele extra info die u bezorgt, kan ik reeds een goede inschatting maken of uw kind al dan niet baat kan hebben bij begeleiding.

We plannen een eerste consultatie.
 

Voor vragen of uitleg kan u steeds telefonisch of via mail contact opnemen!

Een vrijblijvende eerste ontmoeting, waarin u extra uitleg wenst, is uiteraard mogelijk.
U kiest tenslotte voor een therapie waar u achter kan staan en waarvan u overtuigd bent dat het uw kind zal helpen, dus info is belangrijk!

Reflexintegratie

Intakegesprek:        25 euro.

Afname neuromotorisch onderzoek (2x60') + opstart (30'): 160 euro.

INPP sessie:            60 euro (om de 4 tot 8 weken).

                                  We evalueren de voorbije periode.

                                  De nieuwe oefening wordt uitgelegd en opgestart. De functie wordt besproken.

Behandelsessie:     50 euro/uur.               

De frequentie wordt op voorhand met u besproken en vastgelegd.

Indien gewenst kan er een verslag worden opgemaakt voor de school, de arts, enz…

De begeleider zal hier een forfaitair bedrag voor aanrekenen (algemeen: 25 euro, INPP: 50 euro).

Indien een afspraak geen 24u van tevoren wordt geannuleerd, ben ik genoodzaakt 25 euro aan

te rekenen.

Betaling gebeurt via overschrijving na het ontvangen van de factuur of cash waarna de factuur wordt verzonden als zijnde betaald.

Leerproblemen

Psychomotorische remedial teaching

Oefensessie:  25 euro.

                        We organiseren een (wekelijkse) oefensessie van 45 minuten.

                        U krijgt uitleg over de oefeningen die u thuis verder opneemt.

 

Na 10 beurten, de 11de beurt GRATIS.

Visuele screening

&

Training

Visuele screening (incl. gebruik van bioptor - incl. verslag): 75 euro.


Oefensessie: 25 euro.

                       We nemen tijd om de oefening(en) uit te leggen die u thuis verder kan inoefenen.

                       Na 1 à 2 weken spreken we opnieuw af en evalueren de voorbije periode.

Tactile

Integration

Een Tactile behandeling is een individuele behandeling die kinderen of volwassenen krijgen en duurt ongeveer 1 uur.

Per behandeling betaalt u 60 euro.
Het is raadzaam meerdere behandelingen in te plannen om continue feedback aan de hersenen te geven en zo het tactiele systeem te integreren.

U draagt best aangenaam zittende kledij tijdens de behandeling.

art-therapy-230046_960_720.jpg
baby-1868683_960_720.jpg

Samenwerking

Het is belangrijk dat u als ouder een eerlijke en onderbouwde uitleg krijgt over wat we precies doen en hoe we uw kind kunnen ondersteunen/helpen .

Mijn expertise wordt steeds verder aangevuld en verrijkt.

Toch is soms ook de expertise van derden (vb: osteopaat, functioneel optometrist, kinesist, logopedist, ...) nodig om het kind alle kansen tot slagen te geven.

Er zal altijd eerlijk doorverwezen worden naar de juiste persoon of instantie zonder nodeloos door te behandelen.

Eerlijkheid, respect en vertrouwen zijn belangrijke pijlers binnen het behandelplan van Equi-motus.

bottom of page