top of page

Afspraak - Tarieven

baby-821627_960_720.jpg
little-girl-2516582_960_720.jpg

Beginnen

Wanneer u denkt dat uw kind baat kan hebben bij begeleiding, klikt u door op:​

  • op de knop 'vragenlijst' om een algemene vragenlijst in te vullen en zo een totaalbeeld op te maken.

Vul de vragenlijst zo grondig en juist mogelijk in. Neem hiervoor uw tijd.

 

U kan de vragenlijst per mail terugsturen naar:  equimotus18@gmail.com

A.d.h.v. de vragenlijst en eventuele extra info die u bezorgt, kan ik reeds een goede inschatting maken of uw kind al dan niet baat kan hebben bij begeleiding.

We plannen een eerste consultatie (kennismaking en intake).


 

Voor vragen of uitleg kan u steeds telefonisch of via mail contact opnemen!

Een vrijblijvende eerste ontmoeting, waarin u extra uitleg wenst, is uiteraard mogelijk.
U kiest tenslotte voor begeleiding waar u achter kan staan en waarvan u overtuigd bent dat het uw kind zal helpen, dus info is belangrijk!

Begeleiding

Intakegesprek:        25 euro.

Voor kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar.

Voor volwassenen.

De frequentie (wekelijks, maandelijks, ...) wordt op voorhand met u besproken en vastgelegd.

Oefensessie:  25 euro.

                        We organiseren een (wekelijkse) oefensessie van 45 minuten.

                        U krijgt uitleg over oefeningen die u thuis verder kan opnemen.

                        Na 10 beurten, de 11de beurt GRATIS.

Indien gewenst kan er een verslag worden opgemaakt voor de school, de arts, enz…

De begeleider zal hier een forfaitair bedrag voor aanrekenen (25 euro).

Indien een afspraak geen 24u van tevoren wordt geannuleerd, ben ik genoodzaakt 25 euro aan

te rekenen.

Betaling gebeurt via overschrijving na het ontvangen van de factuur of cash waarna de factuur wordt verzonden als zijnde betaald.

Visuele screening

&

Training

Visuele screening (incl. gebruik van bioptor - incl. verslag): 75 euro.


Oefensessie: 25 euro.

                       We nemen tijd om de oefening(en) uit te leggen die u thuis verder kan inoefenen.

                       Na 1 à 2 weken spreken we opnieuw af en evalueren de voorbije periode.

Tactiel protocol

Tactiele sessie: 50 euro.

Samenwerking

Het is belangrijk dat u als ouder een eerlijke en onderbouwde uitleg krijgt over wat we precies doen en hoe we uw kind kunnen ondersteunen/helpen .

Mijn expertise wordt steeds verder aangevuld en verrijkt.

Toch is soms ook de expertise van derden (vb: osteopaat, functioneel optometrist, kinesist, logopedist, psycholoog, ...) nodig om het kind alle kansen tot slagen te geven.

Er zal altijd eerlijk doorverwezen worden naar de juiste persoon of instantie zonder nodeloos door te doen.

Eerlijkheid, respect en vertrouwen zijn belangrijke pijlers binnen de sessies van Equi-motus.

art-therapy-230046_960_720.jpg
baby-1868683_960_720.jpg
bottom of page