top of page

Reflexintegratie

IMG_20200108_135643.jpeg
IMG_20200108_135513.jpeg

Neuromotorische onrijpheid

Met deze term beschrijven we het overslaan of niet goed doormaken van een vroege ontwikkelingsfase.

Elke voldragen baby wordt geboren met een set van primaire reflexen die hem/haar in staat stellen de eerste maanden na de geboorte te overleven.

Deze reflexen worden geïntegreerd door het steeds volwassener wordende brein van een kind in ontwikkeling.

Primaire reflexen verdwijnen naar de achtergrond gedurende het eerste levensjaar.

 

Door moeilijkheden tijdens de zwangerschap, geboorte, ontwikkeling in de eerste levensmaanden, ... zou het kunnen dat het kind een andere start krijgt in het leven.

 

Het kan, omwille van verschillende redenen, gebeuren dat primaire reflexen niet ten volle worden doorleefd en dus nog blijven nazinderen in het lichaam van een 7 jarige (of ouder).

Een kind met nog actieve primaire reflexen gaat schijnbaar zonder nadelig effect naar de volgende mijlpaal.

Er blijven echter subtiele hiaten in de 'bedrading' van het centraal zenuwstelsel.

De actieve primaire reflexen houden het motorisch, emotioneel en cognitief ontwikkelen van het kind tegen.

Neuromotorische onrijpheid belemmert niet alleen sportprestaties, maar ook alle fysieke handelingen die met leren te maken hebben: oogbewegingen om te lezen,

oog-handcoördinatie om te schrijven, automatisatie om de maaltafels te leren, ruimtelijk inzicht voor meetkunde, sociale interactie … 

Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, hyperactiviteit, hypersensitiviteit, onderpresteren.

Reflexintegratie volgt de natuurlijke ontwikkeling van het kind.

We brengen het kind terug naar het begin van zijn/haar ontwikkeling.

Op die manier geven we de hersenen als het ware een tweede kans.

Beweging - sensorische integratie
bottom of page